międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

wiadomość od jury 2020

Boaz Katz
„Mam nadzieję zobaczyć odważne pomysły, ale z możliwością wykonania w prawdziwym świecie. Zrozumienie, proces produkcji i szacunek do szczegółów, z mocną historią.”


Czesława Frejlich

„Współczesne wzornictwo, tak zresztą jak inne profesje stoją przed nowymi wyzwaniami jakie stawia współczesność. W konkursach skierowanych dla młodych projektantów – takich jak make me! – poszukuje się prac, które nie są kolejnymi produktami, bo tych mamy nadmiar. Poszukujemy rozwiązań problemów dotąd pomijanych, a ważnych społecznie. Rynek komercyjny nie jest jeszcze przygotowany na przyszłość trzymając się kurczowo wzrostu PKB, jako jedynej siły rozwoju społecznego. Młode pokolenie powinno na nowo przemyśleć wartości. Rzeczywistość krzyczy – nadkonsumpcją, zmianami klimatycznymi, nierównościami, przeludnieniem, zagrożonym środowiskiem.”


Agnieszka Jacobson-Cielecka

„Przede wszystkim oczekuję rzetelnie przygotowanych, wyczerpujących zgłoszeń. Takich, które nie pozostawią nas w drżeniu, że przeoczyliśmy jakąś perłę, która nie została właściwie udokumentowana, opisana, zaprezentowana. Liczy się wszystko: jakość opisu, zdjęcia, ilustracje, estetyka prezentacji. Jury nie może się domyślać, musimy być pewni na co patrzymy, co oceniamy, czego dotyczy projekt. Nie przygotowujcie zgłoszeń na ostatnią chwilę!”


Szymon Hanczar

„Liczę na projekty, które odnoszą się do współczesnych problemów, odpowiadają na nie, a może zwracają uwagę, na te których jeszcze nie dostrzegamy. Design to dzisiaj zdecydowanie więcej niż estetyzacja naszego otoczenia. Przez ostatnie “naście" lat udowodniliśmy sobie wielokrotnie (my, tu nad Wisłą), że potrafimy projektować, produkować i z sukcesem konkurować na międzynarodowych rynkach. Wszystko to jednak bardzo często odbywa się pewnym kosztem, kosztem środowiska. Nie wystawia to nam najlepszego świadectwa, a przywodzi mi na myśl hasło Festiwalu sprzed paru lat: Design Won’t Save The World. Liczę, że jednak podejmie próbę.”


Maurizio Burrato

„Design jest aktem kulturowym. Jak każda forma sztuki, ma na celu wyrażenie »Zeitgeist« i reprezentowanie największych problemów współczesnego społeczeństwa. Musi wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność za przyszłość wszystkich i walczyć o wielkie wartości. Bardziej niż kiedykolwiek musimy oceniać przedmiot, produkt przemysłowy lub budynek nie tylko pod względem wartości technicznej lub ekonomicznej, ale także pod względem wpływu społecznego, jaki wywiera ten produkt / przedmiot. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za antyspołeczne zachowanie ludzi lub ich nieuprzejmość, ale musi zapobiegać ewentualnemu niewłaściwemu użyciu produktu, dbając o użyte materiały, o ewentualny cykl jego użytkowania czy wytwarzany podczas procesu ślad węglowy. Lubię widzieć produkt, w którym kreatywność, zrównoważony rozwój, rzemiosło i technologia współpracują ze sobą. Alina Wheeler powiedziała, że »Design jest emanacją inteligencji« i teraz od nas zależy, żeby pokazać jak inteligentni jesteśmy.”


Jerzy Porębski

„Po konkursie make me! oczekuję pozytywnego zaskoczenia polegającego na świeżym, dowcipnym, a równocześnie odpowiedzialnym spojrzeniu, na to co nas boli, a może odkryciu niewidocznych źródeł tego bólu. make me! pod hasłem PROGRES!, to także oczekiwanie na jakąś zmianę, rozwój, ale przede wszystkim w sposobie myślenia i nowej wrażliwości, także na próbę »odczarowania« naszej rzeczywistości.”


Agata Nowotny

„Młodzi twórcy mają niezwykłą przewagę i przywilej - mogą bezkarnie eksperymentować i poruszać się poza ograniczeniami, które narzuca rynek. Nie ciekawią mnie jednak projekty odklejone od rzeczywistości. Przeciwnie - w pracach młodych projektantów poszukuję radykalnej uczciwości, trafnej diagnozy sytuacji oraz śmiałych alternatyw i prób przełamania status quo. W dzisiejszym wzornictwie nie chodzi już o projektowanie ładnych i funkcjonalnych rzeczy, coraz częściej chodzi o minimalizowanie konsumpcji i ograniczanie odpadów produkcyjnych. Często zwracam uwagę na małe projekty, skromne, ale trafnie wskazujące problem i szukające rozwiązań. Kto, jak nie kolejne nowe pokolenia projektantów mogą nas inspirować, jak wyjść z impasu i nie degradować środowiska?”


Michał Piernikowski

„make me! to mój ulubiony punkt Łódź Design Festival. To konkurs i wystawa, które ewoluowały wraz z rozwojem Festiwalu, ale również, co chyba istotniejsze, były świetnym sensorem zmian, jakie zachodziły w gospodarce, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie. Bycie członkiem jury make me! to dla mnie najlepszy sposób, aby podejrzeć, jak wchodzący na rynek projektanci odpowiadają na nadchodzące trendy. Obserwacja zgłaszanych i wyróżnionych projektów z lat ubiegłych pokazuje, jak wielu z nich trafnie przewidziało zapotrzebowanie rynkowe i potrzeby społeczne. Aspekt społecznej świadomości projektantów, związanej zarówno z najpilniejszymi wyzwaniami współczesności, takimi jak kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska i kurczenie się zasobów naturalnych, to dla mnie najciekawszy element dotyczący make me!. To właśnie im projektanci poświęcają ostatnio wiele uwagi, przesyłając na konkurs produkty, które czasem jeszcze na wystawie spotykają się z zainteresowaniem inwestorów. Takich właśnie projektów poszukuję wśród zgłoszeń - odważnych, innowacyjnych, odpowiadających na ważne społeczne zapotrzebowanie, a jednocześnie konsekwentnie i mądrze łączących rynkowe mody z mega trendami związanymi z postępującą degradacją środowiska naturalnego.”


Luca Nichetto
„Nie oczekuję pospolitych przedmiotów rynkowych. Mam nadzieję zobaczyć pomysły, które badają różne typologie, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych sposobów życia i tego, jak inspiruje to pokolenie młodych projektantów. Bardzo chciałbym zobaczyć jakie wspaniałe, nowe światy odkrywają!”


Mariusz Włodarczyk
„Czego oczekuję od projektów zgłoszonych do konkursu? Tego, co cenię najwyżej w projektowaniu, dwóch podstawowych dla mnie wartości. Z jednej strony profesjonalizmu designera, o którym świadczy dobrze zaprojektowany produkt, odpowiednio dobrane materiały użyte do jego wykonania, świadomość wpływu zaprojektowanych obiektów na środowisko naturalne. Decyduje o tym zastosowanie nowatorskiej konstrukcji albo adekwatnej do funkcji i formy obiektu, także właściwa technologia - tradycyjna lub otwarta na nowe możliwości bezpieczne dla życia na naszej zagrożonej planecie. Dobrze zaprojektowany produkt powinien posiadać formę czytelnie przekazującą jego ideę, charakteryzować się funkcjonalnością spełniającą założenia projektowe, odznaczać się prostotą i powściągliwością w generowaniu kolejnych elementów składowych, mieć ciekawy, semiotyczny wizerunek całości. Z drugiej strony niezmiernie ważny jest dla mnie temat zadania projektowego, którego podejmuje się designer. Odpowiedź na pytanie, do kogo adresuje swój projekt, kto jest odbiorcą bezpośrednim, a kto pośrednim? Czy ma świadomość znaczenia podejmowanych problemów projektowych, wykazuje wrażliwość na potrzeby ludzkie? Czy ma poczucie odpowiedzialności za skutki realizowanych zadań, zastanawia się, nad ich odbiorem społecznym, nad tym, czy zaprojektowany produkt będzie tylko kolejnym elementem ziemskiego śmietnika, czy przeciwnie, pomoże lepiej funkcjonować i sprawiać, że życie stanie się lepsze, a czasami nawet możliwe. Jestem pewien, że w tym roku młodzi twórcy zaprezentują wiele interesujących, kreatywnych rozwiązań, które spełnią oczekiwania jurorów i zaciekawią widzów oglądających efekty ich pracy.”