międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2019

Pétale - accompagnement au rituel de deuil (Petal - accompaniment to mourning ritual)

GABRIELLE ROBERGE, MARIE-PIER SAVARD (R+S STUDIO)

Biografia:
R + S studio łączy w sobie wielodyscyplinarne doświadczenie i umiejętności w projektowaniu produktów, planowaniu i zrównoważonym rozwoju, aby tworzyć nowe, zorientowane na użytkownika doświadczenia związane z tematyką dotyczącą wrażliwych tematów i człowieczeństwa. Studio podchodzi do projektowania w oparciu o metodę badawczo - twórczą, a różne reakcje na projekty mają wspierać demokratyzację, ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i materialności. Projektanci niedawni ukończyli studia L'École de design na Université Laval wiosną 2018 roku, teraz duet kontynuuje swój osobisty i zespołowy rozwój - Marie-Pier, z tytułem magistra w dziedzinie badań nad wzornictwem - L'École de design na Université Laval i Gabrielle, z tytułem magistra skoncentrowanym na zrównoważonym rozwoju miast - L'École de design Nantes Atlantique.

Opis projektu:
Płatek („Petal”) reinterpretuje koncepcję personifikacji poprzez serię biodegradowalnych produktów, wykorzystując urnę pogrzebową jako centralny element inicjujący wejście w żałobę. Kolekcja oferuje nowy rytuał oparty na wzmocnieniu ciała, stawiający na pierwszym miejscu kwestię ekologii i dziedzictwa. Obecność ciała przywoływana jest przez rozróżnienie formy i tekstury w centrum urny i jest wzmacniana przez dodanie „pokrematoryjnych” pozostałości bezpośrednio do naturalnej materii włókien, tym samym dokonując realizacji straty. Kiedy urna znajdzie się pod ziemią, z upływem czasu prochy wracają do ziemi, co odzwierciedla przejście przez proces żałoby.