międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2011

100YEARS.PL

ANNA KRUK www.aniakruk.com

Opis projektu:
Projekt 100YEARS.PL to strona internetowa przeznaczona do celów edukacyjnych. Zawiera informacje na temat struktury narodowościowej Polski i zmian, jakie w niej zachodziły na przestrzeni ostatnich 100 lat. Za pomocą jasnego kodu wizualnego oraz prostych animacji tłumaczy złożone informacje i procesy w sposób atrakcyjny dla współczesnego użytkownika.