międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2021

Plastibank

CALLUM FERGUSON www.callumferguson.com

Opis projektu:
Misją projektu Plastibank jest wzmocnienie pozycji jednostek i społeczności, które padły ofiarą zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Pozwala on użytkownikom uczestniczyć w giełdzie materiałów, na której mogą deponować swoje plastikowe odpady i otrzymywać w zamian kredyty finansowe.

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest problemem powszechnym, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Społeczności lokalne stały się wysypiskami śmieci, na czym cierpią zarówno ludzie, jak i środowisko. Plastibank jest kamieniem milowym zmiany pokoleniowej. Ma na celu nie tylko walkę z zanieczyszczeniem plastikiem, ale również zmianę podejścia do bogactwa, odpadów, środowiska i gospodarki – stworzenie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości.

Biogram:
Mieszkający w Szkocji projektant, interesujący się rozwiązywaniem złożonych problemów, z którymi borykamy się we współczesnym świecie. Wśród jego zainteresowań znajdują się: zmniejszenie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, budowanie demokracji partycypacyjnej oraz nawiązywanie więzi między człowiekiem a miejscem. Jego niekonwencjonalne rozwiązania mają na celu nie tylko zaradzenie problemom, ale także stworzenie okazji do dyskusji na dany temat i nowych perspektyw. Obecnie bada i rozwija metody, dzięki którym niematerialne media, takie jak światło i dźwięk, mogą stać się namacalnymi doświadczeniami.