międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2021

Haptyka gotowania

BOEY WANG www.boeyw.com

Opis projektu:
Widząc coś, można w to uwierzyć. Jak na ironię, osoby niewidzące mają bardziej wyostrzone zmysły i lepszą orientację w otoczeniu niż widzący. Strach przed utratą wzroku jest naturalny, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie ma on znaczenie.

Boey Wang zaprojektował zestaw narzędzi kuchennych, aby promować świadomość haptyczną i obnażyć strach przed niewidzeniem i niewiedzą, w jednej z najbardziej niebezpiecznych przestrzeni domowych, czyli w kuchni. Z perspektywy widzenia, może się wydawać, że narzędzia nie spełnią swojej funkcji, jednak odkrywają one nową stronę funkcjonalności dzięki wykorzystaniu zmysłu dotyku. Monopol wzroku jest kwestionowany poprzez jego brak, a konstrukcja narzędzi uświadamia nam, że "widzenie" ma nie tylko aspekt wizualny.

Zaprojektowane przez Boey Wang narzędzia kuchenne są przeznaczone nie tylko dla osób z zaburzonym widzeniem, ale pozwalają każdemu przekonać się, jak się gotuje bez użycia wzroku oraz doświadczyć nawigowania i przetwarzania informacji przed dotyk. Przybliżając tematykę gotowania bazującą na dotyku, projekt ma na celu skrócenie dystansu między widzącymi a osobami niewidomymi albo niedowidzącymi.

Biogram:
Boey (Bo) Wang jest chińskim projektantem i storytellerem mieszkającym w Holandii. Zajmuje się projektowaniem produktów, badaniami społecznymi i wizualnym storytellingiem. W swojej działalności dąży do zmiany konwencjonalnego postrzegania rzeczywistości, a jego metodyka projektowania zachęca do zmiany podejścia w ramach alternatywnego rozwiązania.

Boey zgłębia nowy sposób projektowania inkluzyjnego, kwestionując wyłączność naszej percepcji. Zdekonstruował przedmioty codziennego użytku i ulepszył ich funkcje dzięki nietypowemu postrzeganiu. Jego prace mogą nas cofnąć do stanu, w którym byliśmy w jedności ze światem, wolni od sztywnych ram myślenia.