międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2015

Na protezę

MAGDALENA BARANOWSKA www.naproteze.blogspot.com

Biografia:
Magdalena Baranowska jest absolwentką Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP (studia licencjackie). Jej projekt dyplomowy brał udział w Graduation Project i został zaprezentowany na festiwalu Poznań Design Days. O pracy nad projektem autorka opowiadała podczas na konferencji Cemedu oraz CaxInnovaton.

Opis projektu:
Projekt „Na Protezę” to przede wszystkim licencja open source w postaci instrukcji obsługi (zrealizowanej jako strona internetowa). Jak od pomysłu i chęci przejść do wykonania indywidualnej obudowy na protezę podudzia przy wykorzystaniu zarówno własnych umiejętności, jak lokalnie dostępnych rzemieślników? Okazuje się, że przy odrobinie chęci można zrobić bardzo wiele, dodatkowo w pełni kontrolując koszty. Całą instrukcję „spina” uniwersalny system mocowań do protezy wykonany z powszechnie dostępnych materiałów. Wykorzystanie konkretnych surowców bazowych wynika z łatwości ich obróbki lub dostępności. Ogromne znaczenie ma także niewielka waga i wytrzymałość na uderzenia. Materiały użyte do wykończenia poszczególnych obudów wynikają z upodobań estetycznych i ich kompatybilności. Obudowa na protezę jest produktem stworzonym na pograniczu mody i gadżetu i spełnia wymagania obydwu dziedzin. Przygotowane przeze mnie zestawienia są testem możliwości danych materiałów. Każda obudowa jest odpowiedzią na upodobania konkretnej osoby. Bardzo ważnym założeniem była kontrola kosztów wytwarzania tego typu obudowy. Mając świadomość nakładów finansowych konserwacji protezy, w pierwszej wersji projektantka skupiła się na materiałach łatwo dostępnych pod względem technologicznym, sprzyjającym jednostkowym wyrobom. Dlatego więc pierwsze obudowy wykonała za pomocą ręcznego termoformowania hipsu oraz gięcia forniru bukowego. Dopiero później zaczęła prace nad drukiem 3d, który wymagał wiele testów i prób.