międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2015

Klasa pod gołym niebem

ALEKSANDRA SZEWC

Biografia:
Aleksandra Szewc ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na ASP w Warszawie na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jest finalistką konkursu „Young Design” z 2015 r. Otrzymała również wyróżnienie w konkursie „Glassberries Design Awards”. Odbywała staże na stanowisku projektanta we Włoszech, Warszawie i Katowicach. Od września rozpoczęła studia magisterskie na ECAL.

Opis projektu:
Projekt mebli i paneli do zagospodarowania przestrzeni przy szkołach ponadpodstawowych jest próbą umożliwienia przeprowadzania zajęć lekcyjnych w terenie. To sygnał do wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa, poprzez zmianę środowiska, w którym odbywają się lekcje. Klasa przeniesiona na „świeże powietrze” wymuszałaby odmienny sposób prowadzenia zajęć, a co się z tym wiąże – interakcję i aktywność użytkowników. Nauczyciel stałby się wychowawcą a współpraca pomiędzy uczniami nabrałyby nowej formy. Impulsem powstania projektu była obserwacja, iż w szkołach nie ma warunków do przeprowadzania zajęć w terenie, a także film Alfabet E. Wagenhofera, krytykujący aktualny system nauczania. Stąd powstały propozycje trzech „klas”, oddzielonych od siebie panelami. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, możliwość zorganizowania zajęć w odmiennym, podnoszących zainteresowanie i kreatywność, środowisku oraz umożliwienie interakcji między uczniami to główne cele projektu.