międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2015

Gra 1 FALA

GABRIELA FITER

Biografia:
Gabriela Fiter jest absolwentką Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Laureatka konkursu Graduation Projects oraz European Design Awards.

Opis projektu:
„1 Fala” to gra edukacyjna dla dwóch osób oparta na scenariuszu początków walki kobiet o równouprawnienie. Jest próbą odpowiedzi na problem niewiedzy dotyczącej historii ruchów kobiecych. Tematyka i mechanika gry oparte są na sporze emancypantek i ich przeciwników. Przedstawia obie strony debaty, ich racje i argumenty. Głównym założeniem gry jest zachowanie równowagi między rozrywką a edukacją. Zadanie to spełnia nietypowa mechanika, która opiera się na odczytywaniu na głos treści kart i atrakcyjnej oprawie graficznej. Walka kobiet o emancypację była i jest bardzo ważnym procesem społecznym, ale wciąż dla wielu osób obcym lub przesiąkniętym stereotypami. Celem projektu jest szerzenie wiedzy dotyczącej historii ruchów kobiecych, którym zawdzięczamy to, że dziś mogą one normalnie pracować, uczyć się i decydować o sobie. Innowacją jest wykorzystywanie gry jako narzędzia edukacji. W tym kontekście nowatorskie są również zasady „1 Fali”, które wymagają głębszego zrozumienia przekazywanych treści (odczytywanie zapisanych na kartach treści).