międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

2015

C'est la vie

ALEKSANDRA KORBAŃSKA

Biografia:
Aleksandra Korbańska jest absolwentką kierunku Domestic Design School of Form w Poznaniu.

Opis projektu:
Zestaw przedmiotów użytkowych o nieokreślonej funkcji i wielu różnych możliwościach ustawień, tworzący alfabet właściwości: ciężkie/płaskie/długie/puste/elastyczne. W jego skład wchodzą: zygzakowaty element z galwanizowanej stali, kamienna płyta, dwa podłużne elementy drewniane + jeden miedziany, filcowy element w kształcie rożka oraz gumki recepturki. Wielkości zostały dobrane na podstawie standardowych wymiarów przedmiotów użytkowych, obiekty mogą wchodzić w interakcje z otaczającym światem materialnym. Proces projektowy opierał się na dobraniu naturalnych, szlachetnych materiałów, ergonomii przedmiotów, standaryzacji ich wielkości, tak by stworzyć jak najwięcej możliwości użytkowych oraz lokalności wykonywanych usług. Projekt zwraca uwagę na sposób, w jaki ludzie obcują z przedmiotami, stwarza możliwość niekonwencjonalnego użycia rzeczy, mówi o równości odbiorcy i twórcy oraz sile wyobraźni, przełamuje schemat, zmusza do myślenia. Potencjał tkwiący w abstrakcyjnych formach, materiałach i zależnościach, jakie pomiędzy nimi zachodzą, prowokuje odbiorcę do poszukiwania różnych zastosowań. Pomiędzy aktem tworzenia i aktem interpretacji stoi znak równości, użytkownik ma więc wolną rękę, używa swojej wyobraźni i intuicji, nie działa schematycznie. Częścią projektu jest także esej poruszający zagadnienia potencjału i interpretacji przedmiotów.