międzynarodowy konkurs
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

wystawa

Sonia Jaśkiewicz

Buraki Lab POLSKA www.soniajaskiewicz.com

Buraki Lab to eksperymentalny projekt mający na celu stworzenie materiału biodegradowalnego. Surowcem użytym do badań były liście buraka cukrowego, stanowiące największy odpad w polskim rolnictwie oraz wysłodek, produkt uboczny powstający po procesie wysładzania buraków. 

Pomysł narodził się z przekonania, że projektowanie powinno przyczyniać się do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mamy na nasze środowisko. Ponieważ głównym zamierzeniem było używanie jedynie naturalnych substancji, a tym samym całkowite zrezygnowanie z chemicznych dodatków, materiał łączono z innymi surowcami wtórnymi. Posługiwano się takimi metodami, jak prasowanie pod naciskiem, wylewanie na szalki Petriego, formowanie na sicie i tworzenie bioplastiku. Przetestowano szereg naturalnych dodatków, jak również ich mieszanin, zanim otrzymano najbardziej odpowiednie rozwiązania. Analizując konsystencję, fakturę powierzchni, elastyczność, trwałość oraz estetykę otrzymanych treści, poddano obróbce mechanicznej uzyskane wyroby. Otrzymane materiały mogą posłużyć jako alternatywa dla tworzyw, które stanowią obciążenie dla środowiska z uwagi na swoją trwałość.

Projekt ten ma na celu podkreślenie faktu, jak wiele przedmiotów codziennego użytku jest wytwarzanych z materiałów trwałych, w sytuacji gdy mogłyby być wytwarzane z lokalnych, nietoksycznych i biodegradowalnych substancji. Jest to także próba pokazania potencjału surowca, teoretycznie pozbawionego właściwości użytkowych.