międzynarodowy konkurs
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

wystawa

Karolina Ferenc

Zakochany porost HOLANDIA/POLSKA www.ferenckarolina.com

Zakochany porost to projekt krytyczny. Bazuje na spekulatywnym scenariuszu o nieutylitarnym i nie-antropocentrycznym podejściu do innych istot. Projekt kwestionuje naszą wyższość względem innych ożywionych i nieożywionych bytów oraz proponuje możliwą alternatywę opartą na integracji i otwartości. Obiektem zainteresowania w projekcie są porosty - symbiotyczne organizmy zamieszkujące zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka powierzchnie, takie jak beton, cegła czy nawet plastik. Porosty, tak jak inni nie-ludzie, często są postrzegane jako problematyczne bądź zupełnie nieistotne z perspektywy człowieka. U niektórych budzą wstręt, dla innych są obiektem podziwu z racji swych niezwykłych cech. Zakochany porost proponuje relację pomiędzy człowiekiem a porostem bazującą na przyjaźni i trosce w przeciwieństwie do uprzedmiotowienia i eksploatacji. Zaprojektowane obiekty ilustrują zbliżenie i zacierające się granice pomiędzy tym, co ludzkie a nie-ludzkie, naturalne a kulturalne. Począwszy od balonu umożliwiającego porostom ucieczkę od Antropocenu, poprzez tubę pozwalającą człowiekowi na dzielenie się z porostem swoim oddechem, po lustro odbijające światło potrzebne tym symbiotycznym organizmom do fotosyntezy. Część projektu stanowią listy miłosne zaadresowane do porostów.